Obujmice 100 komada

2.00KM

2.00KM

Opis

Za spajanje kablova standardno se koriste obujmice. Kablovska obujmica najbolje se opisuje kao oprema za zaštitu i učvršćivanje kablova. Funkcija kablovske obujmice je da osigura da se kablovi drže na mestu kako bi se izbegla eventualna oštećenja kablova. Obujmica je neophodna za kablove kako bi se oni zadržali u prvobitnom položaju.